Ziua 6. Drumul spre Samarkand. Marea Trecere.

“Know that knowledge is life, wisdom is a mirror, contentment a protective wall, hope a mediator and intercessor, remembrance of God a remedy, and repentence a cure.”

– Pir-i Herat Abdullāh Ansāri[1], Sad maydān

Continui să citesc, cum deja fac de ani buni, în “Vocabularul instituțiilor indo-europene” al lui Benveniste, și îl leg cu din prima Biblie tradusă în sanscrită de William Carrey[2] la Misiunea baptistă din Calcutta din 1848. “Pṛthivī nirjanā śūnya cāsīt, andhakāraśca gambhīrajalasya upari tasthau, tadānīm īśvarasyātmā toyāni vyāpyāsīt” zice la Ādipustakam 1.2, adică Facerea, Bereshit în ebraică. “The earth was desolate and empty. Darkness stood above the deep water, and then the ātman of Īśvara pervaded the waters.” Așa începe în-ceput-ul, Geneza în greacă, Jan-yah-the, naștere este, Gen-is-tha numită în ebraică Bereshit, Birth-ed, ceea ce este născut, Ber-esh-it, Bher, purtător, de Dumnezeu desigur, Pher-esh-it, purtarea, ieșirea lui Dumnezeu în lume, în lumină, Phirist, Phyr-ist, Foc este, First. Asha zice în sanscrită “La început pământul…”, Pṛthivī în san-scrită, Prt-hi-vi, proto-fi-v pe greacă, când vor fi fost cele dintru început, brth-v, naște-se-v, bârsa-v pe română, bârzava pe dacă, birtha-v pe engleză, ceea ce era la naștere, birith-the, beresh-the pe ebraică, bir-ish-the, ceea ce este primul, la început, pe turcă, ceea ce era la început, la care se păstrează sensul de pământ, pa-ment, cel menit să facă, în san-scrită, scrierea sfântă, a domnilor, sen în turcă și san în japoneză, sfânta limbă, dili în hindu, a celui dilit, pronunțat ca delhi, dehlit, care e o ușă, o ieșire în sau din lume, un delet în ebraică, dehli-the, limba dilită care pune accentul facerii pe pământ nu pe lumină, pe jos nu pe sus, pe magie și mahie și maya-ie, pe împământenirea sufletului și înșelarea și iluzia Creației, ma-Gea, și nu pe mara-tha, eliberarea lui prin iluminare, ma-Ra-tha, și revenire akashă, în ceruri, acasă, pe moartea pentru lume, maratha și maranatha, re-nașterea sufletului iluminat și viața pentru Dumnezeu, în lumină, cea făcătoare de lume, cea care însoțește pe orice om, Am, ființare în engleză, popor și ființă în ebraică, mantra sacră a hinduismului și buddhismului. În Evanghelie scrie însă altfel, “La Început a fost Cuvântul” zice Ioan, Logos, Laga-is, legea care leagă, Ideea vie Ie-Dea, ceea ce e Dumnezeu, Yah-Dea, Yak-Dio, yak e Unul în persană, așa cum Yechid e Unul în ebraică, Unul Dumnezeu ieshit prin lumină în lume, Cuvântul Viu, Foc Mistuitor.

Continue reading